Det historiska Adelsö

På Adelsö finns flera fornlämningar av olika slag. Men ön har även haft en stor betydelse i den svenska historien.

Tidigare kallades Adelsö för Alsnu eller Alsnö. På ön finns två fornborgar från järnåldern, som har använts som tillflyktsorter vid anfall utifrån. Den ena av dessa borgar, Skansberget, är mycket välbevarad än idag.

Under vikingatiden och den tidiga medeltiden hade Adelsö stor betydelse för politiken i Sverige. Vid Hovgården, den gård där kungen som bl.a. styrde över Birka bodde, finns flera stora gravhögar. Dessutom finns den enda runsten som hittats i Sverige, och som nämner ordet ”konung”, på Adelsö. Denna sten restes i närheten av Hovgården på 1000-talet. På 1100-talet byggdes Adelsö kyrka i anslutning till Hovgården.

Alsnö stadga

Kung Magnus Ladulås tillbringade mycket tid på Adelsö. Under hans tid ersattes hovgården med ett sommarpalats i tegel. Detta palats blev känt som Alsnö hus. Där utfärdades Alsnö stadga, ett dokument som fastställer adelns privilegier och skyldigheter i Sverige. Det kan ha varit med detta dokument som adeln instiftades som ett av det fyra stånden. Det är också möjligt att adeln redan var en egen samhällsklass, och att dokumentet framför allt fastställer deras rättigheter och skyldigheter i större detalj. Kungen tillbringade många av sina somrar på Adelsö. Alsnö hus brändes dock troligen ned av vitaliebröderna i slutet av 1400-talet, sedan Albrekt av Mecklenburg hade avsatts som regent och Margareta hade blivit drottning över Kalmarunionen. Vitaliebröderna var pirater som var lojala med den tidigare kungen, som förlorat makten 1389.

Precis som kring Birka strax söderut finns det på Adelsö ett stort intresse för öns historia. Föreningen Alsnu vikingar arbetar med att uppföra en vikingatida gård för att levandegöra öns tidiga historia. Gården omfattar bl.a. en smedja, ett förrådshus och en huvudbyggnad med en takhöjd på fem meter. Planer finns också på att bygga fler hus, samt att bedriva jordbruk på vikingars vis.