Mina hittad i svensk skärgård

En mina hittades nyligen vid ön Långgarn i Hårsfjärden och när man tog vara på denna så visade det sig att den fortfarande var skarpladdad – trots att den varit i vattnet sedan någon gång på 1930-talet.

Sveriges vinteröppna skärgårdar lockar besökare även då kylan är bitande och minusgraderna kryper längre ned, men till ön Långgarn i Hårsfjärden var det dock inte vanliga besökare som kom nyligen – det gjorde istället militären. Anledningen? En mina som tros vara en kvarleva från andra världskriget hade nämligen flutit upp på stranden och behövdes tas hand om eller forslas bort illa kvickt då man misstänkte att den fortfarande kunde vara skarpladdad. Det var den. Enligt lokaltidningen Mitti fick man först evakuera boende från ön och de kunde sedan återvända först efter att man sprängt den gamla sjöminan, vilket gjordes genom att sänka ned den djupt och sedan låta den avfyras under vattnet närmare botten. Fjärde sjöstridsflottiljens kommunikations chef Rebecca Landberg lät sedan meddela att allt hade gått bra till och att de boende fick komma tillbaka till sina hem senare samma eftermiddag.

Detta har hänt

Denna makabra historia började med att en sjömina flöt upp på en badstrand under söndagen och efter att militär varit på plats kunde konstateras att minan var en kvarlämning från tyskarna som placerat den någonstans i vattnet under 1930-talet. Man beräknade dessutom att sprängradien på minan skulle vara omkring en kilometer vilket innebar att öns boende därför var tvungna att evakueras från sina hem. Under torsdagen kunde man senare spränga minan, och nu är den bara ett minne blott – men vem vet vad mer som gömmer sig på världshavens alla bottnar, kanske några minor till? Förhoppningsvis hinner de upptäckas, precis som denna gjordes, i god tid så att minorna hinner oskadliggöras av kompetent personal.

Såhär kan det se ut när försvaret spränger minor till havs: